İsveç Sol Parti'den yeni yasa için kritik uyarı

İsveç'in DAİŞ'e karşı çıkarmaya hazırlandığı yeni 'terör' yasası hakkında bilgi veren Sol Parti Lideri Jonas Sjöstedt ve partinin milletvekilleri, yasanın ulusal kurtuluş hareketleri ve PKK'ye karşı kullanılma riski taşıdığını söyledi.

İsveç hükümeti, DAİŞ'le mücadele kapsamında 'terör' eylemlerini engellemek ve 'terör' örgütlerine yardım edenleri cezalandırmak gerekçesiyle yeni bir yasayı parlamentodan geçirme hazırlığında. Tasarıda iki suç türünün tanımlanması yapılıyor. 'Terör' örgütleri saflarında yer almak ve ilişkide bulunmak suç olarak kabul ediliyor. Böylelikle örgütlere katılmak, katılmayı teşvik etmek, çalışmalarına katılmak için İsveç dışına gitmek ve para toplamak veya maddi yardımda bulunmak 'terörist' faaliyetler olarak kabul ediliyor. Yasaya muhalefet edenler 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Sol Parti dışında tüm siyasi partilerin üzerinde görüş birliğine vardığı bir önlem paketi de hazırlandı. Üzerinde anlaşmaya varılan 16 maddelik 'teröre' karşı alınacak önlemler arasında 'aşırı akımlara karşı kalıcı bir ulusal mekanizmanın oluşturulması, güvenlik güçlerinin sayısının arttırılması ve daha gelişkin silahlarla donatılması, güvenlik kameralarının yaygınlaştırılması, meydan ve caddelere beton bloklar yerleştirilmesi , polisin internet ve telefon görüşmelerini dinleme ve izleme' yetkisinin arttırılması da yer alıyor.

YASA KONSEYİ: TASARI ANAYASAYA AYKIRI

Hükümet yasayı parlamentodan geçirerek 1 Ağustos gününden itibaren yürürlüğe koymayı amaçlıyordu. Ancak sivil toplum örgütleri ve kurumların görüşüne açılan tasarı Barolar, Hükümet Müfettişi ve Gazeteciler Federasyonu tarafından eleştirilmişti. Son olarak da tasarıların anayasaya uyumlu olup olmadığını denetleyen Yasa Konseyi, tasarının Anayasada güvence altına alınan örgütlenme hakkına aykırı olduğu yolunda görüş bildirdi.

Yasa Konseyi'nin eleştirisinden sonra Adalet Bakanı Morgan Johansson, tasarıda değişiklik yapacaklarını, mümkün olduğu kadar örgütlere katılmayı engelleyecek yeni bir tasarı üzerinde çalışacaklarını açıkladı. Diğer siyasi partilerle görüştükten sonra Adalet Bakanı’nın yaptığı açıklamalar yeni hazırlanacak tasarıda küçük düzeltmelere gidileceğini, ama esasta tasarıda bir değişiklik yapılmayacağını gösteriyor.

Tasarıda örgüt tanımına bir açıklık kazandırılmaması söz konusu yasa tasarısının devrimci örgütler ve ulusal kurtuluş hareketlerine karşı kullanılabileceği kaygılarını beraberinde getiriyor. Adalet Bakanı Johansson'un geçen yıl yasanın tanıtılması için düzenlediği basın toplantısında hangi örgütlerin 'terör' örgütleri sayılacağı sorusunu yanıtlarken, DAİŞ'ın yanı sıra Kızıl Ordu Fraksiyonu ve IRA'nın adını vermesi tasarının yasalaşması halinde devrimci örgüt ve ulusal kurtuluş hareketlerine karşı kullanılabileceği kaygısını arttırmıştı.

SJÖSTEDT: YASA PKK VE ULUSAL KURTULUŞ HAREKETLERİNE KARŞI KULLANILABİLİR

Nitekim görüşlerine başvurduğumuz Sol Parti lideri ve milletvekilleri söz konusu tasarının yasalaşması halinde PKK ve devrimci örgütlere karşı kullanılabileceği uyarısında bulunuyor. Sol Parti lideri Jonas Sjöstedt, yeni terör yasasını kuşkuyla karşıladıklarını ve yasanın sadece DAİŞ gibi radikal İslamcı örgütlere değil aynı zamanda PKK ve ulusal kurtuluş hareketlerine karşı kullanılma riski olduğunu söyledi.

'Terör' eylemlerini yapanların cezalandırılmalarının önemli olduğunu söyleyen Sjöstedt, "Bir terör örgütü saflarında örneğin DAİŞ’te yer alan ve terör eylemine katılanlar sorgulanmalı, yargı karşısına çıkarılmalı ve cezaevlerine konulmalı. Ama terör örgütlüğü üyeliğiyle bazı örgütleri ilişkilendirmek büyük hukuk güvensizliklerine yol açabilir. PKK, Avrupa Birliği ve İsveç tarafından terör örgütü olarak damgalandı ama İsveç’te binlerce Kürt PKK’ye sempati duyuyor. Onlar hiç bir zaman terör eylemlerine katılmadı. Böylesi bir planları da yok. Tersine DAİŞ teröristlerine karşı mücadele edenleri destekliyorlar. Bu yasaların uygulanmasının sonuçları akıl dışı sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.

SOL PARTİ TOPLANTILARA ÇAĞRILMADI

'Teröre' karşı mücadele yasaları hazırlanırken çok dikkatli olunması uyarısında bulunan Sjöstedt, "Hiçbir terör eylemi gerçekleştirmediği halde büyük gruplar terörizmle suçlanmamalı" şeklinde konuştu. Sjöstedt, partilerinin yasanın hazırlanması için yapılan toplantılara çağrılmadığını hatırlattıktan sonra "Burada çok ilginç olanı Yasa Konseyi’nin bu yasayı kınaması. Hükümetin bunu göz önüne alacağını ve hukuk güvenliğine uygun teröristleri cezalandıran ama terör uygulamayanları koruyan bir terör yasası çıkarmasını umuyorum" dedi.

WALDAU: KÜRTLER BİZLERİ DAİŞ'TEN KURTARDI

Sol Parti Milletvekili ve Parlamento Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Ilona Szatmari Waldau, İsveç’te DAİŞ saflarında savaşa katılanların 'terör' eylemine katıldığının kabul edildiğini ancak DAİŞ’e karşı savaşanların YPG/YPJ’nin 'terörist' olarak görülmediğini hatırlattıktan sonra şunları kaydetti. "Avrupa’da birçok mahkeme PKK’nin terör örgütü olmadığına karar verdi. Her ülke hangi örgütleri terör örgütü olarak kabul ettiğine kendisi karar veriyor. Avrupa ülkelerinin Kürt örgütlerini terörist olarak suçlamaları kolay değil. Çünkü Kürtler bizleri DAİŞ’ten kurtardı. Ama terör yasaları her zaman istismar edilebilir. PKK'ye karşı kullanılabilir."

SNECKER: RADİKALLEŞMEYİ ENGELLEYİCİ ÖNLEMLER ALINMALI

Sol Parti Milletvekili ve Hukuk Politikası Sözcüsü Linda Westerlund Snecker de, söz konusu yasa tasarısında pek çok soru işareti olduğunu ve hangi örgütlerin 'terör' örgütleri olarak kabul edildiğinin belirtilmediğini söyledi.

Başka ülkelere gidip örgüt saflarına katılanları cezalandıran yasaların var olduğunu ve yeni yasaların çıkarılmasına ihtiyaç olmadığını söyleyen Snecker, etkili olmayacak yasalar çıkarma yerine insanların radikalleşip 'terör' örgütleri saflarına katılmalarını engelleyici önlemler alınmasının daha önemli olduğuna vurgu yaptı.