KCDK-E Dünya Anadil Günü'nü kutladı

Dünya Anadil Günü’nü kutlayan KCDK-E, başta demokratik Kürt Toplum merkezleri olmak üzere her Kurdistanlının kendisinden başlayarak kendi anadilini konuşmasını ve gelecek nesillere aktarmasını istedi.

Avrupa Kurdistanlı Demokratik Toplumlar Kongresi (KCDK-E), 21 Şubat Dünya Anadil Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, “Kürtçenin tüm lehçelerinin konuşulduğu ve geliştirildiği duyarlılıkla anadile yaklaşarak sömürgecilerin asimilasyon politikalarını boşa çıkarmaya” davet etti.

Açıklama şöyle:  

“Kürt halkı üzerinde yüzyıllardır soykırım gerçekleştirmeye çalışan tüm güçlerin temel hedefi, Kürt halkının anadilini konuşmasını engellemek olmuştur. Asimilasyoncu politikalarla, her parçada sürdürülen inkarcı politikalarla hem kültürel ve hem de zihinsel olarak dönüştürmek için anadilimizi konuşmamız bin bir yolla engellemeye çalışmaktadırlar.

Bu nedenle her Kurdistanlı ısrarla kendi anadili Kürtçenin lehçelerinden biri ile muhakkak konuşmalı, yazmalı, başkalarının da konuşmasını sağlamalıdır. Ayrıca tarihsel olarak da çok zengin olan Kürt dilini Avrupa’da yaşayan toplumlara anlatmalı ve aktarmalıdır.

Biliyoruz ki dil bir ulusu, bir halkı var eden en temel özelliktir. Ulusun ve halkın doğuştan sahip olduğu en temel insan hakkı olan dil, insanı siyasal ve sosyal varlık olarak faaliyetlerini yürütmesinde ve geliştirmesinde de en temel araçtır. Böyle olduğu gibi dil, ulusun hem kendi varlığını sürdürmesinde hem sanat, kültür ve edebiyatının yapım-yaratım faaliyetlerini yürütmesinde ana unsurdur.

Sömürgeciler tarih boyunca fiziki katliam ve soykırımlarla birlikte asimilasyonla sonuç almaya çalışmışlardır. Dili bitirmek Kürt’ü bitirmek demek olacağı gerçeğinden hareket eden sömürgeci faşist devlet, bu yüzden Kürt diline ve kültürüne düşmanca saldırmakta, onu ortadan kaldırmayı kendi devletinin bekası olarak görmektedir.

Halk olarak sömürgeciliğe karşı varlığımızı, özgürlüğümüzü ve kimliğimizi korumak için gelecek nesillere taşımalı, dilimizin tüm lehçelerini konuşmayı teşvik eden araç gereçler geliştirmeli ve soykırımcı zihniyeti boşa çıkarmalıyız. Böylece hem dili işleyen ve korunan olarak zinde olmasını sağlayabilir ve aynı zamanda tüm topluma yayılarak ortaklaşmasını sağlayabiliriz.

Bu amaç doğrultusunda başta toplum merkezlerimiz olmak üzere herkes kendinden başlayarak anadilini öğrenmeli, öğretmelidir. Toplum merkezleri tüm imkanlarla, yine Avrupa’da başka halklar içinde sağlanan fırsatları da değerlendirerek özel bir çalışmayı önlerine koyarak icraat yapmalıdırlar. Anadili eğitimde, siyasal, kültürel, sanatsal, sosyal ve ekonomik faaliyetlerimizde kullanmamız devrimsel bir adım olacaktır.

Tüm kurumlarımız Kürtçenin tüm lehçelerinin konuşulduğu ve geliştirildiği duyarlılıkla anadile yaklaşarak sömürgecilerin asimilasyon politikalarını boşa çıkarmalıdır. Anadilimize sahip çıktığımız oranda varlığımızı koruyabilir, özgür geleceğimizi kurabiliriz.

KCDK-E olarak bu temelde Kürt Dil Bayramını kutluyor, Kürtçe dil ve eğitimi için emek veren herkesi saygı ile selamlıyor, başarılar diliyoruz.