Nötrino sonucu fizikte yeni bölümü müjdeliyor

Evrenin hayati bir yapı taşını arayan bilim insanlarına göre, fizikte yeni bir sayfa açıldı.

Zor bir atom altı parçacığı aramak için büyük bir deney kullanıldı: Maddenin günlük hayatımızı oluşturan önemli bir bileşeni.

Arama, steril nötrino olarak bilinen parçacığı bulamadı.

Bu, fizikçileri evrenin nasıl oluştuğunu açıklamaya yardımcı olacak daha da ilginç teorilere yönlendirecek.

İngiltere'nin Microboone deneyine katkısını finanse eden Bilim ve Teknoloji Tesisleri Konseyi'nin (STFC) yönetim kurulu başkanı Prof Mark Thomson, sonucu "oldukça heyecan verici" olarak nitelendiriyor.

Bunun nedeni, fizikçilerin önemli bir bölümünün teorilerini steril nötrinoların varlığının bir olasılık olduğu temelinde geliştirmesidir.

Prof Thomson, ''Sonuç gerçekten ilginç çünkü parçacık fiziği ve kozmolojide ortaya çıkan teoriler üzerinde bir etkisi var'' dedi.

Microboone deneyine birçok ülkeden fizikçiler dahil oluyor.

TAT DEĞİŞTİREN NÖTRİNOLAR

Nötrinolar, evrene nüfuz eden, ancak etrafımızdaki günlük dünyayla zar zor etkileşime giren hayaletimsi atom altı parçacıklardır. Her saniye milyarlarcası Dünya'nın ve üzerinde yaşayan herkesin içinden geçiyor.

Nötrinoların bilinen üç türü veya çeşidi vardır - elektron, müon ve tau. 

1998'de Japon araştırmacılar, nötrinoların seyahat ederken bir tattan diğerine değiştiğini keşfettiler.

Bu lezzet değişimi, Standart Model olarak adlandırılan atom altı fiziğin mevcut "büyük teorisi" ile tam olarak açıklanamaz. Bazı fizikçiler, nötrinoların neden bu kadar küçük bir kütleye sahip olduğunu bulmanın - ki bu, onların lezzetini değiştirmelerine izin veriyor - onlara evrenin nasıl çalıştığı ve özellikle nasıl ortaya çıktığı hakkında daha derin bir anlayış kazandıracağına inanıyor.

ANTİ MADDE

Mevcut teoriler, Big Bang'den kısa bir süre sonra, eşit miktarda madde ve onun gölgeli ayna görüntüsü anti-maddesi olduğunu öne sürüyor. Bununla birlikte, madde anti-madde ile çarpıştığında, birbirlerini şiddetle yok ederek enerji açığa çıkarırlar. Evrenin başlarında eşit miktarlar olsaydı, birbirlerini iptal etmeleri gerekirdi.

Bunun yerine, bugün evrenin çoğu, çok daha az miktarda anti-madde ile maddeden yapılmıştır.

Bazı bilim insanları, nötrino'nun tat değiştiren özelliğinde yer alan, bazı maddelerin Büyük Patlama'dan sonra hayatta kalmasını ve evreni oluşturan gezegenleri, yıldızları ve galaksileri yaratmasını sağlayan kozmik el çabukluğu olduğuna inanıyor.

Fizikçiler, steril nötrino adı verilen dördüncü bir aromanın varlığını öne sürdüler. Parçacığın bu formunun, elektron nötrinolarının aşırı üretimini açıklayabileceğine ve en önemlisi, parçacıkların neden tat değiştirdiğine dair bir fikir verebileceğine inanıyorlardı.

Bunlara steril nötrinolar adı verildi çünkü madde ile hiç etkileşime girmeyecekleri tahmin ediliyor, oysa diğer nötrinolar çok nadiren de olsa etkileşime girebiliyor. Steril bir nötrinoyu tespit etmek, atom altı fizikte Higgs bozonundan daha büyük bir keşif olurdu, çünkü diğer nötrino biçimlerinin ve Higgs parçacığının aksine, mevcut Standart Fizik Modelinin bir parçası değildir.

Beş ülkeden yaklaşık 200 bilim insanından oluşan bir ekip, onu bulmak için Micro Booster Neutrino Experiment'i veya Microboone'u geliştirdi ve inşa etti. Microboone, bir kamyon büyüklüğündeki bir alanda 150 tonluk donanımdan oluşuyor.

Dedektörleri oldukça hassastır: atom altı dünyaya ilişkin gözlemleri, ultra yüksek çözünürlükte bakmaya benzetilmiştir.

Ekip şimdi, deney tarafından toplanan dört ayrı veri analizinin steril nötrino hakkında "hiçbir ipucu" göstermediğini duyurdu.

PROGRAM BAZI GİZEMLERİN TEMELİNE İNECEK

Ancak bu sonuç, hikayenin sonu değil, yeni bir bölümün başlangıcı.

Bilim insanları hala açıklamaları gereken ilginç bir şey olduğunu, zira verilerin onları olası açıklamalardan uzaklaştırıp, daha karmaşık ve ilginç bir şeye işaret ettiğini; bunun da çok heyecan verici olduğunu söylüyor.

Manchester Üniversitesi'nden Prof Justin Evans, son bulguların ortaya çıkardığı bulmacanın nötrino araştırmalarında bir dönüm noktası olduğuna inanıyor.

"Nötrinolara her baktığımızda, yeni veya beklenmedik bir şey buluyoruz" dedi.

"Microboone'un sonuçları bizi yeni bir yöne götürüyor ve nötrino programımız bu gizemlerin bazılarının temeline inecek."