HDK Genel Kurulu: Birlikte başaracağız

HDK Genel Kurulu'nda konuşan HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları, faşizme karşı dayanışmanın önemini vurgulayarak, "Birlikte başladık, birlikte başaracağız" dedi.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), “Faşizme ve sömürüye karşı demokratik meclislerde birleşelim. Örgütlü ve özgür toplumla yeni yaşamı kuralım” şiarıyla İstanbul’da 12’nci Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. HDK Kadın Kurulu ile dün başlayan Genel Kurul, ikinci gününde Kongrenin tüm meclislerinin katılımıyla devam etti. Genel Kurul'a, HDK Eş Sözcüleri Esengül Kılıç ve Cengiz Çiçek, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanları Özlem Gümüştaş ve Şahin Tümüklü ve Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (HDK) Eş Genel Başkanı Canan Yüce katıldı. Saygı duruşuyla başlayan Genel Kurul'da, HDK’nin mücadelesini konu alan, ilk Eş Sözcüleri Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü’nün mesajlarının yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.  

'YENİ YOLUN İNŞASINDA DAYANIŞMA ÖNEMLİ'

Genel Kurul’da konuşan Divan Kurulu Ayesi Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, HDK’nin daha ileriye adım atmasına yol açacak bir Genel Kurulu gerçekleştirileceğini belirtti. Hatimoğulları, yeni yolun inşasında dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Birlikte başladık, birlikte başarmak zorundayız. HDK ezilen ve sömürülenlere dayatılan tüm baskılara, haksızlıklara karşı adil, eşit, özgür ve barışçıl bir ülkeyi ve dünyayı inşa etmek için tahayyülünü büyüten bir kongredir. HDK 12’nci Genel Kurul'a giderken, kendisini ezilenlerin ve sömürülenlerin tarihsel ittifakı olarak tanımlar. HDK’nin kuruluş felsefesi de budur. Bugüne kadar bize dayatılan, egemenlerin iki temel blokuna karşı esasen üçüncü yolu inşa etmek üzere bir araya gelen ve Demokratik Cumhuriyetin inşasında, toplumsal dinamiklerin örgütlenmesi ve ortak bileşkesini oluşturmak, toplumsal değişim ve dönüşümü örmek için kurulmuştur” dedi.

Hatimoğulları, özetle şunları söyledi:

Kapitalizmin kriziyle dünya ölçeğinde artan işsizlik, yoksulluk, savaş ve çatışmalardan dolayı göç hareketleri çok fazla arttı. Ölümler göç yollarında daha çok arttı. Kadına yönelik taciz ve tecavüzler göç yollarında fazlasıyla arttı. Akdeniz’in derin sularında ismini bilmediğimiz binlerce mültecinin bedeni yatmaktadır. Bu kadar ağır bir süreçten geçiyoruz. HDP olarak en temel çalışma alanlarımızdan biri göç sorunuyla ilgili daha çok yoğunlaşmaya ihtiyacımız var. Kapitalizmin kriziyle derinleşen en temel meselelerden biri de küresel ölçekte yaşanan iklim krizidir. Derinleşen yıkımlar, öyle kolay geri alınamaz. Yaşadığımız gezegeni neredeyse yaşanmaz hale getirmek üzere olan sermayenin hunharca kar hırsı ve sömürü çarklarını işleterek, doğamızı nasıl katlettiğine hep birlikte tanık oluyoruz. Yerel ve küresel ekoloji hareketleriyle ortak mücadele alanlarını geliştirmek, acil görevlerimiz arasındadır.

 ROJAVA MODELİ

 AKP-MHP eliyle inşa edilen yeni faşist rejim, yeni yüz yılda ulus devleti pekiştirmek için her yolu mubah görmektedir. Rejim yeni yüzyılın inşasında Kürtler üzerinde ‘Çöktürme Planı’nı devam ettiriyor. Askeri, diplomatik, özel harp yöntemleriyle her yolu deneyerek, Kürt halkı üzerinde siyasal ve sosyal soykırımı dayatmaya devam ediyor. Kuzey ve Doğu Suriye’yi statüsüz bırakarak, Türkiye dahil olmak üzere dört parça Kurdistan’da Kürtlerin hiç bir statü elde etmemesi için özel olarak sadece sınırlar içinde değil, sınırların ötesinde de yoğun çalışmalar ve stratejiler içine girdiğinin farkındayız. Emperyalist güçlerin Kuzey Doğu ve Afrika’da hegemonya savaşları sürerken, Rojava modelinin yayılmasını ayrıca engellemek istiyorlar. Mevcut iktidarın sınır ötesi operasyonlarına ses çıkarmamak, önümüzdeki süreçte olası kara hareketına yeşil ışık yakılması olasılığına ki bugüne kadar yakılmış yeşik ışıkları da göz önünde bulundurarak, esasen burada öldürülmek istenen bir Rojava modeli var. Rojava modeli sadece Kürt halkı için değil, bölgede yaşayan bütün halklar için önemli bir umut kaynağı haline geldi. Sadece son iki yüz yıllık tarihimize baktığımızda, bölgede devam eden halkların sorununa en temel çözüm modelini ortaya koyan bir model olması hasebiyle de emperyalist güçler bu modelin yaşamasını istemiyor.

 'MEVCUT REJİMLERİN DEVAMI SÖMÜRÜ ÇARKINI BÜYÜTÜR'

Mevcut otoriter ve totaliter rejimlerin devam etmesi, sömürü çarkını daha da büyütecek. Kürt halkının mücadelesinin daha çok, Türkiye’nin batısında daha çok anlaşılması için daha çok mücadele etmeye gerek var. Bugün ülkede yaşanan ekonomik yoksulluğun bir nedeni de kapitalist sistemin yapısal krizi ve sonuçlarının yanı sıra, savaşa ayrılan bütçedir. Bunu Türkiye halklarına çok iyi anlatmak lazım. Demokratikleşmenin önündeki en büyük sorunlardan biri Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmemiş olmasıdır. Türkiye halklarına anlatmak lazım.

'İMRALI TECRİDİ HEMEN KALDIRILMALI'

Sayın Öcalan üzerinde yıllardır uygulanan tecrit, ortadan kaldırılmalıdır. Sayın Öcalan Kürt halkının iradesidir, Ortadoğu halklarının yaşadıkları sorunlara dair çözüm modeli oluşturmayı başarabilmiş bir önderdir. Dolayısıyla tecridin ortadan kalkması bakımından da yürütülecek çalışmalara yoğunluk sağlanmalıdır.
Kürtler, Kurdistan coğrafyasının dört parçasında örgütlü, dünyanın en dinamik halkıdır. Aleviler, eşit yurttaşlık hakkı mücadelesini kitlesel olarak devam ettiren önemli toplumsal dinamiklerdir. İşte bütün bu dinamiklerin bilincine vararak, buraları daha fazla örgütleyerek, mücadele alanlarını büyütmenin yolu buradan geçmektedir. AKP-MHP iktidarının toplumu boğan politikaları karşısındaki resmi muhalefetin alternatif olmaktan uzak durumu, toplumsal muhalefetin örgütlenme imkanlarını ve büyüme potansiyelini arttırıyor. Toplum artık çürümüş iki blok arasında her zamankinden daha fazla demokrasi ve özgürlük arayışı içindedir.

FAŞİZME KARŞI MÜCADELE VE ASLİ GÖREVLER

HDK ve etrafındaki tüm örgütlenmelerin odaklanması noktalar burasıdır. Tartışma ve arayışlar, salt örgütler için bir çerçeveye hapsedilmemeli. Bütün siyasal ve toplumsal dinamiklerin bir sarmal gibi örgütlenmeleri, etkileşim içinde olmalı, toplumsal dönüşümü sağlamaları çok önemlidir. Genel Kurulumuz seçim süreci başta olmak üzere ‘faşizme karşı mücadelede potansiyeline nasıl ulaşacak’ sorusuna verilecek cevaplar, HDK’nin içinde olduğu tartışmaların ana noktasıdır. Demokratik direniş ve kurucu inşa hedeflerimize ancak ve ancak hedeflerin örgütsel forumu, hareket kabiliyetini, araçlarını, imkan ve olanaklarını yaratarak ulaşmamış gerektiği gün gibi ortadadır. Potansiyele odaklanmak, hedefi buradan belirlemek, bürokratik, iktidarcı anlayıştan, kısır ve geriye çeken dar tartışmalardan bizleri kurtaracaktır. Yeniden toplumsal kuruculuktaki ısrar, örgütsel yeniden kuruluşların da temelidir. Bu gerçekle yüzleşmek bizim asli görevimizdir. Kongremiz kendinden değil, paydaşları ve kitleleriyle vardır. Potansiyel, toplumsal dinamikleri bu tarihi yürüyüşün ittifakı haline getirmenin ön koşulu da eldeki toplumsal ve politik kazanımların doğru örgütlenmesi ve kanalize edilmesidir. Ezilenlerin demokrasi ve özgürlük mücadelesi, kitlelerin öz ve yerinde örgütlülüğü üzerinde yükseldikçe, başarı şansını yakalayacaktır. Kitleler öz yönetimli, öz eylemli, öz örgütlenmeli kılınmadıkça ne faşizme karşı mücadele ne de özgürlükçü, çoğulcu bir rejimin inşasında başarı şansı mümkündür. Dönem niteliği bağlamında olağanüstü bir dönem olarak değerlendiriyorsak, öncelikle, hedefler, ihtiyaçlar bu tarife göre güncellenmeli.
Olağanüstü dönemleri olağan dönemlerin kurumlarıyla, ilişki biçimleriyle, örgütsel forumlarıyla yürütemeyeceğimiz artık aşikar. Bu yönüyle krizde olan sadece rejim güçleri değil, karşısında hala direnme iddiası olsa da bunun olanaklarını, zeminlerini yeterli düzeyde inşa edememiş, toplumsal mücadele yapılarıdır. Hem örgütsel hem toplumsal kader ortaklığı yapılan böylesi dönemlerde, kolektif akıl hareket tarzında daha çok ısrar etmek gerekiyor. Komisyon, komin yada meclis adına takılmadan, faşizme karşı mücadelede ihtiyaç duyulan toplumsal örgütlenmelerin esas gündemlerimiz haline getirmek durumundayız. Dönem açısından gerekli ve öncelikli olan toplumsal örgütlenme pratiklerini azami düzeyde ortaklaştırmaktır. Yine dışımızdaki toplumsal alan örgütlenmeleriyle kapsayıcı, dayanışmacı, politik mücadeleci geliştireceğimiz her ilişki hem arzu edilen komin formuna hem de örgütlü toplum hedefine daha fazla hizmet edecektir.

 DEMOKRATİK DİRENİŞ

İçe ve dışa dönük bu bakış açısının pratiği gerçekleştiği oranda seçmen-taraftar aralığına hapsedilmiş kitlemiz-kitleler, daha güçlü demokratik bir direniş öznesi haline gelecektir. Bu yönleriyle ele alındığında yaşanan tarihin özeti şu cümlelerde saklıdır: ‘Kuruluşundan bugüne HDK bir toplumsal mücadele örgütü gibi hiç kurulmadı. Dolayısıyla HDK henüz bu yöntemi denemiş sayılmıyoruz.’ Hemen hemen her bileşen HDP fikriyatıyla ilgili bir sorun ve çelişkilerinin olmadığını ifade etmekle birlikte ‘zamanı değil’, ‘gücümüz yok’ gibi gerekçelerle HDP’ye mesafe koymaktadırlar. Oysaki temel problem, dile gelen gerekçelerle izah edilemez. Özetle, stratejik hattımızın belirginleştirilmesi, buna uygun taktiksel adımların atılması, güçlü bir toplumsal örgütlenme ve bunun kadrolarının açığa çıkarılması için Kongre zemininin aynı zamanda yeni dönemde bir ideolojik inşa zemini haline getirilmesi ertelenemez görevlerimizdendir.”

Genel Kurul, basına kapalı bir şekilde devam etti.