‘Zilan’ın fedai eylemi komplonun önünü aldı’

PKK gerillası Zeynep Kınacı'nın ardılları, onun eylemiyle komplocuları gerillettiğini ifade ederek Zilan'ın izinden yürüyeceklerini belirtti.

Mücadele yoldaşları, PKK gerillası Zeynep Kınacı'nın (Zilan) yoldaşları, "Heval Zilan Önderlik, Kürt halkı ve özgürlük mücadelemiz üzerindeki tehlikeyi fark ederek anlamlı bir yaşam eylemi yapmıştır" diyerek, onun izinden yürüyeceklerini söyledi.

Zilan'ın mücadele arkadaşlarından Nudem Xebat, şunları belirtti:

“Heval Zilan’ı saygı ile anıyoruz. Heval Zilan 30 Haziran 1996'da bu eylemi gerçekleştirdi. Bu şehadetin örgütümüz içerisinde çok farklı bir anlamı var ve günümüze kadar da devam ediyor. Heval Zilan bu eylemi Uluslararası Komplodan dolayı ve Önderliğimiz, Kürt halkı üzerinde olan baskılardan dolayı gerçekleştirdi. Komplo ile hem Önderliğimizi, hem de Kürt halkını yok etmek istediler. Komplo ulus-devletler tarafından ve onu destekleyen devletler -bunun içerisinde Türk devleti de var- tarafından Önderlik üzerine ve Önderliğin yarattığı değerler üzerine gerçekleştirilmiştir ve bu komplo bugün halen de devam ediyor. Fakat Zilan yoldaş tarihi öngörülerinin güçlü olmasından dolayı bu komployu erken fark eden, anlayan ve hisseden bir yoldaş olmuştur. Bu bilinçle böylesi bir eylem yapmıştır. Zilan yoldaş bu eylemiyle var olan ve gerçekleştirilen komployu boşa çıkartarak Önderliğe olan bağlılığını çok somut bir şekilde ortaya koymuştur. Bu eylemle çok önemli ve büyük sonuçlar da elde edildi.

'RUHU VE BAŞARISI SÜRÜYOR'

Bu eylemin ruhu ve başarısı günümüze kadar devam ediyor. Bu eylem günümüze kadar sonuç gösterdiği için de saflarımıza katılan Kürt çocukları Zilan kodunu alıyor. Sadece isim değil, aynı zamanda Zilan yoldaşın yaşam tarzını, anlayışını ve Önderliğe olan bağlılığını ve bilincini de kendilerinde yaratma mücadelesini de veriyorlar. Belki günümüzde direkt öyle bir eylem gerçekleşmiyor olabilir ama heval Zilan’ın mücadelesi, hissiyatı Kürt halkı çocuklarının adını Zilan koyarak aslında devlete karşı ve tüm zorluklara karşı direnerek böyle bir eylemi gerçekleştiriyor. Yapılan her türlü zorluğa karşı ve her türlü işkence, zulme karşı direnerek gerek fedai eylemler olsun, gerekse bu tür baskı ve zulme karşı mücadele etmek, Zilan çizgisinde yürümektir. Gerek fedai eylemler olsun, gerek yoğun  bir savaş olsun ve gerekse  öz savunma olsun, bu esaslar çerçevesinde her yönlü mücadelemizi yürüteceğiz. Heval Zilan’ın eylemi de bu esaslar çerçevesindeydi ve YJA Star gerillaları olarak da  bu çizgide de mücadelemize devam edeceğiz.”

'ZİLAN'IN ÇİZGİSİYLE ÖNDERİMİZ VE HALKIMIZI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ'

Xebat, "Heval Zilan’ın yolunda mücadele edip fedai eylem yapan çok arkadaşımız var, bununla beraber yaptığımız eylemler ve düşmana hiçbir şekilde teslimiyet ve ihanetler yaşanmadı, bu da heval Zilan’ın yaptığı eylemin  ve mücadelenin sonucudur" diyerek, şöyle devam etti:

"Her Kürt kadını ve her YJA Star gerillası olarak heval Zilan’ı andığımızda bu ruh yeniden yaşanıyor ve bu esaslar çerçevesinde büyük adımlar atılıyor. Heval Bedran Cudi ve heval Nalin Muş hamlelerinin başlaması da heval Zilan’ın yaptığı eylemin devamıdır ve o çizgide yürümektir. Bu eylemlerle heval Zilan’ın yaptığı mücadelenin ve bu çizginin aynısını gerçekleştirmektir. Heval Zilan’ın ve şehit arkadaşların hedeflerini gerçekleştirmektir. Bu eylem bizim için çok önemlidir. Sadece bu eylem de değil, bu eylemle beraber PKK’de yaşanan binlerce şehadet bizim için çok büyük önem taşımaktadır. Heval Zilan bir Kürt kadını olarak teslimiyeti kabul etmedi, Kürt halkı üzerine olan saldırıları kabul etmedi. Biz de Kürt kadınları ve YJA Star gerillaları olarak heval Zilan’ın çizgisinde yürüyeceğiz ve Zilan yoldaşın kadın özgürlük çizgisini yürütebilmek için kurduğu hayalleri gerçekleştireceğiz. Heval Zilan’ın çizgisiyle Önderimizi ve Kürt halkını özgürleştireceğiz. Sonuna kadar da bu çizgide mücadelemizi yürüteceğiz. Önderliğin felsefesi doğrultusunda, özellikle kadın özgürlük felsefesi doğrultusun da heval Zilan yürüdü, biz de bu çizgide yürüyeceğiz.Sonuna kadar da heval Zilan’a sahip çıkacağız” şeklinde vurguladı.

'HEVAL ZİLAN TANRIÇAMIZDIR'

YJA Star Gerillası Nudem Xebat konuşmasının sonlarına doğru Kürdistan’ın her dört parçasında mücadele yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları ifade etti:

“Kürdistan’ın her dört parçasında bu ruh ve fedailik görünüyor. Bir yıl öncesine baktığımızda halkımız üzerine işkenceler yapıldı fakat Kürt halkı bunların hiçbirine boyun eğmedi ve mücadelesini her zaman devam ettirdi. Gerillalar da her zaman eylemlerini sürdürdü ve hiçbir şekilde mücadelesini bırakmadı. Bu  yıl da baktığımızda aynı mücadele devam ediyor, eylemler yapılıyor, devletin tüm zorluklarına karşı mücadele yürütülüyor. Heval Zilan Önderliğimizin dediği gibi Tanrıçamızdır. Heval Zilan’ın, heval Beritan’ın, heval Nalin’in, heval Bedran’ın ve binlerce şehit yoldaşımızın ruhuyla hiçbir zaman geri adım atmayacağız ve mücadelemizde zayıflık yaşamayacağız. Bu esaslar doğrultusunda bu yoldaşlarımızı her zaman anacağız ve mücadelemizi devam edeceğiz."

'ÖNDERLİK KÜRT HALKIYLA BÜTÜNLEŞTİ'

HPG Gerillası Şiyar Muş, şimdiki sürecin 1996 sürecini hatırlattığını söylerken, "Türk devleti Kürt halkının mücadelesini ve Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın  felsefesini, Kürt halkının iradesi ve Öcalan’ı yok etmek istiyorlar" dedi. Muş, şöyle devam etti:

“Tüm uluslararası güçler ve Türk devletinin birinci amacı Önderlik üzerine  komplo gerçekleştirmekti. Tabii bununla sonuç alamadı. Çünkü Önderlik Kürt halkı ile bütünleşmişti. Önderlik felsefesi Kürt halkı için, tüm halklar için ve değerler içindi. Özgürlük savaşçıları ve gerilla bu esaslarda tek vücut oldu. Bizler de Önderliğimizin kurduğu bu değerler üzerine ve bu felsefe üzerine kendimizi örgütledik. Heval Zilan, Önderliğimiz üzerine olan Uluslararası Komployu fark etti ve böylesi bir eylemi gerçekleştirdi. Zilan yoldaşın yapmış olduğu bu eylem sıradan bir eylem değildi. Yapılan tarihi eylemlerin ruhu, büyük değerler yaratırlar. Halklar için bir inanç ve umut olur. Yaratılan bu ruhla beraber binlerce savaşçı kendini yeniden var etti.

Heval şehit Axin Meşkan’dır. Axin yoldaş da düşmanın eline düşmemek için kendisini uçurumdan attı. 1996 yılında yürütülen politikanın aynısı şimdi de yürütülüyor. Bu politikalarla asıl amaç Önderliği yok etmektir. Bugün de Önderlik üzerine büyük bir tecrit yürütülüyor. Önderlik üzerine ağırlaştırılmış bu tecrit ile hiçbir şekilde Önderlikten haber alınamıyor. Amaç, Önderlik felsefesini, Kürt halkının tüm halklarını ve değerlerini yok etmektir. Heval Zilan’ın eylemi bize güç veriyor. Kendi gerçekliğimizin farkına varıyoruz. Mücadelenin gerçekliğinin farkına varıyoruz ve bununla beraber umut ve inanca sahip oluyoruz. Bu umut ve inançla da başarıya ulaşacağız. Heval Zilan hem kişiliği ile hem de eylemi halkların umudu oldu. Kürt halkı Önderliğimizin felsefesi ile amacına ulaşmak istiyor. Düşman Önderliğin felsefe ve fikirleri karşısında rahat hareket edemeyeceğini fark etti. Bizi her anlamıyla yok etmek ve teslim almak istediler ama bunu başaramadılar. Tüm teknikleri ile bizi yok etmek istediler ama hiçbir şekilde başaramadılar. Tüm olanakları ve uluslararası yardımlarla halkımıza ve Önderliğimize saldırıyorlar. O süreçte nasıl ki Heval Zilan bu tür komplolara karşı durdu ve ateş topuna döndüyse bugün de heval Bedran Cudi ve heval Nalin Muş bu yolda mücadele yürütüp şehit düştüler. Heval Bedran Cudi ve heval Nalin Muş adına hamle başlatıldı ve bu hamle de başarıya ulaştı. Türk devleti ‘gerillalar bitti ve yenik düştüler’ şeklinde konuşmalar dile getirdiler. Ama bu hamle ile beraber yenik düşen de Türk devleti oldu. Hatta onlara bitmediğimizi, onların altına döşediğimiz mayınlarla bir kez daha ispatladık. Bu mayınla da altüst oldular. Bu hamleler düşmanın sonu olacak. Bizler de özgürlük savaşçıları olarak Heval Zilan, heval Bedran ve heval Nalin’in izinde mücadelemizi devam ettireceğiz.”