Finlandiyalılar, #Metoo'nun toplumu olumlu etkilediğini düşünüyor

Yapılan kamuoyu yoklamasının sonuçları Finlandiya halkının, kadınların cinsel taciz ve tecavüze karşı #Metoo etiketleriyle sürdürdükleri kampanyaların toplum için olumlu olduğunu düşündüğünü gösterdi.

Finlandiya Ulusal Haber Ajansı Yle'nin Taloustutkimus adlı şirkete yaptırdığı araştırma halkın % 51'sinin  #Metoo kampanyasının toplumda olumlu etki yarattığını düşündüğünü ortaya koydu.

Kampanyayı çok iyi ve oldukça iyi olarak değerlendiren kadınların oranı % 56 iken bu oran erkeklerde % 41'de kaldı.

Ancak her dört erkekten biri kampanyanın kadınlarla olan ilişkilerini olumsuz etkilediği yönünde görüş bildirdi. Kentlerde yaşayanlar kırsal alanda yaşayanlara kıyasla kampanyayı daha olumlu buluyor.

Yüksek okul mezunları, memurlar ve aydınlar arasında  #Metoo kampanyasında destek yüksekken kırsal kesimlerde ve düşük eğitim düzeyindeki gruplarda destekte düşüş görülüyor.

Kampanyaya en büyük destek 50-64 yaş grubunda yer alanlardan geliyor. Bunlardan % 53'ü kampanyayı olumlu buluyor. 25-43 yaş grubunda ise  #Metoo'ya destek % 52.

“Baraj çatlıyor” etiketiyle Finlandiya'da  #Metoo kampanyasını başlatan kadınlardan Ylva Parera, halkın kampanyaya destek vermesinin olumlu bulduğunu söyledi.  #Metoo'nun başlamasının üzerinden çok zaman geçmediğini hatırlatan Parera, “Halkın davranışlarında radikal değişiklikler olmasını beklemek oldukça tuhaf olurdu” dedi.

KADINLARIN GÜVENLİĞİ ERKEKLERİN KAYGILARINDAN DAHA ÖNEMLİ

Erkeklere kıyasla kadınların kampanyayı daha olumlu bulmalarının kendini şaşırtmadığını söyleyen Parera, “Buna rağmen çok sayıda erkeğin bunun önemini kavraması ve iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu söylemesi sevindirici. Davranışların değiştirilmesi bilindiği üzere herkesin yararınadır“ dedikten sonra erkelere yönelik şu eleştirileri yöneltti.

“Üzücü olan erkeklerin dörtte birinin cinsel taciz ve şiddete uğrayan kadınların olanları gizlemelerini istemesi. Bunu söylemekle kötü bir atmosfer olmamasını kadınların kendilerini güvende hissetmesinden daha önemli görüyorlar. Toplumun kadınların güvenliğinden çok erkeklerin kaygılarına önem vermesi tehlikeli.”

KADINLAR “BARAJ ÇATLIYOR” DEDİ

Finlandiya'da geçtiğimiz yılın kasım ayında 6 bin kadının “Baraj çatlıyor” (#Dammenbrister) etiketiyle cinsel tacize ve tecavüzlere karşı başlattıkları  #Metoo kampanyası kısa sürede etkisini gösterdi.

Konunun parlamentoda ele alınıp tartışılmasından sonra hükümet, işveren ve sendikalar bir araya gelerek cinsel tacizlerin engellenmesi için alınması gereken önlemleri tartıştı.

Parlamento bünyesinde çalışma yürüten Kadın Ağı, “Rıza yasası”nın kabul edilmesi için bir önerge verdi. Ancak yeterli sayıda milletvekilinin imzalarının olmaması nedeniyle öneri parlamento gündemine gelmeyince kadın örgütleri, Vatandaşlık inisiyatifi kapsamında imza kampanyası başlattı.

Kampanyanın diğer bir somut kazanımı da Kültür ve Spor Bakanı Sampo Terho'nun kültür branşında cinsel tacizlere karşı bir ombudsman ataması oldu.

Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı da, okul ve işyerlerinde meydana gelebilecek cinsel tacizlerin engellenmesi için bir dizi önlem aldı.

Ancak #Metoo kampanyası en olumlu etkilerini kültür ve sanat alanında gösterdi. Yüzlerce kültür emekçisi kadın, “Kulislerin arkasında” etiketiyle cinsel tacize karşı bir bildiri yayımladı. Sanatçıların merkezi örgütü Cefisto, cinsel tacizlerin önlenmesi için bir çalışma grubu oluşturdu. Grup işyerlerinde ve konferans salonlarında aylık toplantılar gerçekleştirdi.

CİNSEL TACİZE SIFIR TOLERANS

Cefisto'nun çalışma yürüttüğü işyerlerinden birisi de Åbo Tiyatrosu. Tiyatro yöneticileri, son bir yıl içinde cinsel taciz ve tecavüzleri belirlemek için anket çalışması yaptı. Anket sonuçları tiyatro bünyesinde son bir yılda tek bir taciz olayının bile yaşanmadığını gösterdi.

Tiyatronun şefi Tina Grabber, işyerinde her ay gerçekleştirdikleri toplantılarda cinsel taciz ve diğer taciz biçimlerini ele aldıklarını söyledikten sonra “Tiyatromuzda cinsel taciz ve diğer taciz biçimlerine karşı sıfır tolerans uyguluyoruz. Herkes işyerinde kendini güvende hissetmeli” dedi.