Amed Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı

Amed Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ilk toplantısında konuşan Eşbaşkan Selçuk Mızraklı, her kentin kendi yönetim aksları olduğunu belirterek, insanların beklentilerini ve taleplerini göz ardı etmeden bir sistem olması gerektiğini söyledi.

Amed Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Eşbaşkan Adnan Selçuk Mızraklı başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan açılış ve yoklamanın ardından konuşan Mızraklı, yeni meclisin gençlerden oluştuğunu ve bu durumun sevindirici olduğunu belirterek meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Son yerel seçimin oldukça farklı bir atmosferde cereyan ettiğini ifade eden Mızraklı, “Yerel seçimlere Diyarbakır açısından baktığımız zaman, ayıplı bir durum oluştu. Özellikle YSK marifetiyle ortaya çıkartılan durumu, kabul edebilmek mümkün değil. Vicdan kabul etmiyor, esasında hukuk bu konuda doğru hattın bu olmadığını söylüyor. Ama adeta bir YSK darbesiyle Bağlar'daki durum ortaya çıktı.” dedi. Tüm olumsuzluklara rağmen kentin ihtiyaçlarını belirleyerek ve toplumu merkeze alarak çalışma yürüteceklerinin altını çizen Mızraklı, yaşanan kayyum sürecinin kimse tarafından kabul görmediğini söyledi.

Yeni meclisin yeni çalışma prensipleri hakkında ipuçları veren Mızraklı konuşmasına şu şekilde devam etti: “Meclislerin çoğulcu karakterini bir zenginlik olarak gören ve bu zenginliğin üzerinden bir arada çalışma kültürünü çalışmalarımızda güçlü bir şekilde ortaya çıkarmamız gerekiyor. Parti ayrımı yaparak değil, kenti bir bütün olarak gözeten bir politikayı esas almalıyız. Bizler belediye meclisiyiz, bizler belediyenin yürütmesinde bulunuyoruz. Bütün bu vereceğimiz kararlar buradan astığı astı, kestiği kesti kararlar değildir. Aldığınız kararlar paydaşlarıyla beraber, paydaş dediğimiz zaman da bütün bir kent zeminini esas alarak başta kent konseyimizin işlerlik kazanması olmak üzere, kentteki bütün sivil bileşenlerden kurumlara, muhtarlarından meclislerine kadar bütün bir geniş tabanın da bizim bu aldığımız karar süreçlerine katılımını sağlamak zorundayız. Büyük Millet Meclisi’nde örneğin, bu şu anki hani tırnak içinde “kör topal” çalışan diyelim Büyük Millet Meclisi’nde bile örneğin sağlık komisyonundaki bir yasa görüşmesi esnasında ilgili sivil toplum örgütlerinin veya odaların veya meslek birlikleri çağrılır. Onların da görüşleri, önerileri, fikirleri alınır. Ondan sonra karar verilir gibi bir uygulama vardır. Şimdi bunu demokrasinin de beşiğinin yereller olduğundan hareketle düşündüğümüzde biz eğer buradaki bütün hayat alanlarına ilişkin almış olduğumuz karar süreçlerine yereldeki aktörleri ilgili paydaşları ilgilileri dahil etmediğiniz andan itibaren kentli hakkının gaspı söz konusu olur. Yani esasında bu kentteki meskun olan herkes bu meclisin bir anlamda paydaşı, olarak telaki edilmeli ve bizim buradaki kararlaşma sürecine onların en geniş şekilde katılımını sağlayabilecek paralel organlar üzerinden başta kent konseyi olmak üzere buradaki karar süreçlerinde güçlendirmek, zenginleştirmek gerekecek diye düşünüyorum.”

Her kentin kendine özgü gelişim, değişim, dönüşüm aksları bulunduğunu aktaran Mızraklı, “Eğer burası Balıkesir olsaydı farklı olurdu, eğer burası Rize olsaydı farklı olurdu. Burası Amed. Amed olduğu andan itibaren Diyarbakır’ın da coğrafyasından tutun işte insanına doğasına kadar farklı gelişim aksları olacaktır. Yani burada yerel yönetimi tarif ederken sadece alt yapı, üst yapı, şantiye belediyeciliği, sosyal belediyecilik katılımcı belediyecilik ve demokratik belediyecilik gibi kavramsal bir anaforun içinde sıkıştırmak değil. Aksine yani o demokratik özünü muhtevasını en zengin bir şekilde yaşamasını sağlayıp ama insanların beklentileri ve taleplerini hiçbir zaman göz ardı etmeyen, kendi hareket noktalarını bu beklentiler üzerinden zenginleştiren bir yanınızın olması gerekecektir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeni meclisin genç olduğunu ve tüm etnik gruplar ile her yaştan kesimi içinde barındırdığını dile getiren Mızraklı, yeni mecliste Amed hafızasının bulunduğunu söyledi. Bu kentin hafıza ve sevdanın kenti olarak tarif edilmesi gerektiğine dikkat çeken Mızraklı, sevdalarının Diyarbakır, Amed olduğunu ve bu kentte biriken taleplere bu sevdaya olan bağlılıklarıyla cevap olamaya çalışacaklarını belirterek konuşmasını tamamladı.

Mızraklı’nın konuşmasının ardından Meclis üyeleri, söz alarak önerilerini dile getirdi. İlk Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı 1’inci ve 2’inci başkan vekilleri, meclis katip ile yedek üyesinin seçimiyle sona erdi.