Doktor eksikliği anne ve bebeklerin hayatını riske atıyor

Bir milyondan fazla insanın yaşadığı Van’da bulunan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Doğum Servisinde sadece bir doktor görev yapıyor.

Kürdistan'ın il ve ilçelerinde yeterli sağlık hizmeti olmadığı için her gün binlerce insan tedavi olmak için Van'a geliyor. Van’daki hastaneler ise Vanlılara bile cevap olamazken, çevre il ve ilçelerden halkın gelmesiyle birlikte tıkanma noktasına geliyor. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın doğum bölümde ya hiç doktor yok ya da yeterli düzeyde değil. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan ve sözde Türkiye’nin ilk ve tek akıllı hastanesinde ise başta kadın doğum ve çocuk bölümlerinde birçok bölümde doktor eksikliği bulunuyor. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum servisinde yeterli doktor bulunmadığı için, doğum zamanı gelmesine rağmen onlarca kadın saatlerce hatta günlerce hastane koridorlarında beklemek zorunda kalıyor. Kadın doğum doktoru olmadığı için anne ve bebeklerin hayatları tehlikeye giriyor.

EN FAZLA EKSİKLİK KADIN DOĞUM BÖLÜMÜNDE BULUNUYOR

2016 yılından bu yana Van’da hiç sağlık personeli ve doktor ataması yapılmazken, var olan personel de Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ya görevden uzaklaştırıldı ya da ihraç edildi. OHAL ilanı sonrası yayınlanan KHK’lerle Van’da birçok sağlık personeli ihraç edildi. Van’da 6000 personel olması gerekirken, 2853 personel istihdam ediliyor. Yetersiz olan sağlık alanında personellerin ihraç edilmesiyle birlikte sorunlar daha da derinleşti. AKP’nin sahte akıllı hastanesinde yeterli personel ve ekipman eksikliği vatandaşın sağlığını olumsuz etkiliyor. Van’da doktor ve personel eksikliği en çok kadın doğum bölümünde bulunuyor.

‘BÜTÜN BRANŞLARDA SIKINTILAR VAR’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Van Şube Eş Başkanı Sezer Örenç, Van’daki hastanelerde başta kadın doğum olmak üzere bütün branşlarda büyük sıkıntılar olduğunu söyledi. Van’da sağlık çalışanlarının sayısı olması gerekenin yarısından az olduğunu belirten Örenç, bunun da tüm alanlarda yaşanan sıkıntının somut kanıtı olduğunu vurguladı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kürdistan'ın çoğu iline hizmet veren bir hastane olduğunu dile getiren Örenç, "Esasen kadın doğum polikliniklerinin yetersiz oluşu acillere yığılmayı arttırmaktadır. Bu nedenle sorunun çözümü poliklinik ve kadın doğum uzmanı sayısını arttırmaktan geçer. 1 milyon 100 bin nüfuslu bir bölge ilinin tek devlet hastanesi olduğu gerçeğinden yola çıkara baktığımızda tek uzman hekimin acil servis hizmeti sunuyor olması toplumsal açıdan ciddi bir sorun" diye konuştu.

HASTA TAKİBİ NEREDEYSE İMKANSIZ

Yaşanan durumun sağlıkçılar açısından da oldukça yıpratıcı olduğunu belirten Örenç, "Hastalar açısından değerlendirildiğinde aciliyet arz eden sağlık sorunlarında uzun kuyruklara takılmak, hekim tarafından yeterince ilgi ve alaka görememek, birkaç dakika içerisinde derdini anlatmak ve derman bulmak oldukça zor. Sağlığa erişimi zorlaştıran bu durum çalışanlar açısında da oldukça dezavantajdır. Hekim ve diğer sağlık personellerinin hasta takibi neredeyse imkansız hale gelmektedir. 24/16 saat temelindeki nöbet süreleri yıpratıcı. Personel yetersizliğinden kaynaklı sık nöbetler sağlık problemleri oluşturmakta ve sağlık emekçilerinin sağlığını da riske etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

‘OHAL VE KHK REJİMİ SAĞLIK SORUNLARINI DERİNLEŞTİRİYOR’

Ağır çalışma koşulları altında çalışmakta zorlanan çoğu sağlık emekçisinin imkan bulduğunda bölgede ayrılma yolunda gittiğini söyleyen Örenç şöyle konuştu: "Bölge illeri emekçileri açısından cazip hale getirilmediği, sağlık ile ilgili politikaları değişmedikçe ne yazık ki durum bu şekilde devam etmektedir. Yerellerde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan bu aksaklıklar yereldeki yurttaşları il dışına muhtaç hale getiriyor ki ekonomik durumları sadece parası olana salık hizmetine ulaşımı sağlıyor. Bölge insanının anadilinde sağlık hizmeti alamaması il dışında sağlık haklarından zorunlu olarak feragat etmelerine neden olmakta. Yetersiz sunulan sağlık hizmetine erişimi OHAL ve KHK rejimi de ayrıca derinleştirmektedir. Kamudan ihraç edilen emekçiler ihtiyacı derinleştirmektedir. İhraç edilen emekçilerin derhal görevlerine iade edilmesi güvenlik soruşturmalarının kaldırılması mevcut sıkıntıları gidermeye yönelik bir hamle olacaktır."