Herekol’da bitmeyen enerji*

Herekol’da bir kış kampındayız. Birazdan anlatacaklarım, Türk devleti ne yaparsa yapsın gerillanın onurlu özgürlük mücadelesine asla engel olamayacağının göstergesidir.

Yüksekliği 2 bin 962 metre olan ve karın her dem bulunduğu Herekol dağlarında gerillanın bir kış kampındayız. Kamp birleşiminde yer alan birçok gerilla, Botan dağlarına bu yıl geçmiş. Onlar bir yandan gerilla savaşının Kuzey cephesinde bulunmanın heyecan, mutluluk ve sevincini yaşarken bir yandan da Kuzey’in savaş koşullarında derinleşmenin mücadelesi içerisinde. Yıllardır burada savaşanlar ise öncülük sorumluluğu ve anlayışıyla çalışıyor. 

İşgalci Türk ordusunun sonbahar aylarında Herekol'daki saldırılarında ele geçen jeneratör, kış kampına geçecek olan gerillayı epey düşündürdü. Bu dağlarda yaşayanlar, kamp yaşamının, eğitimin sağlıklı ve verimli geçmesi için bir enerji kaynağına ihtiyaç olduğunu bilir. Olmazın her halini yaşayan ve yaşamını ona göre idame etmesini bilen gerilla, olmazdan olurun nasıl olması gerektiğinin büyük çabasından da asla vazgeçmez.

ENERJİ ARAYIŞI

Kış kamplarına geçen kamp gücü, jeneratörsüz uzun bir kışın yaşamda yaratacağı boşluğun düşüncesiyle enerji arayışına geçti. Çok uzun bir yoldan getirilen, oldukça eski ve yıpranmış bir jeneratör buldular. Getirilen jeneratör her ne kadar ilk etapta belli bir umutsuzluk yarattıysa da teknik alanında uzman Zerdeşt'in umut ve dokunuşlarıyla çalıştı. Ömrü ancak birkaç seferliğine yeten jeneratörün bir daha çalışmamak üzere durmasıyla kampta canlanan enerji umudu, bir anda söndü. Kamp bileşimini ilk başta derin bir sessizlik sardı. Yaşanan sessizlik ortamından bir fikir doğdu. Zerdeşt ve Mirza'nın ortak kararıyla alternatif enerji elde etme fikri tüm kampı tekrar umutlandırdı.

YENİ FİKİR; DİNAMO

Geçmiş yıllarda bir kış kamplarında bozulan jeneratörlerinin dinamosunu çıkarıp, eğitim ortamlarını aydınlatabilecek kadar enerji elde eden gerilla Mirza, bozulan jeneratör karşısında yine aynı fikri geliştirdi. En azından bulunduğumuz kamp artık aydınlanacak. Yetecek mi? Diğer teknik malzemeler ne olacak? Tablet, kitap okuyucu, kamera, bilgisayar, foto makinası ve daha birçok  malzemenin de doldurulması lazım, çünkü Botan'da basın ve arşiv çalışmalarının da yürütülmesi elzemdir. Zerdeşt ve Mirza, hemen eyleme geçti. Dinamonun bulunmasında en büyük umutlananlardan ben, daha yüksek enerjiyi elde etme denemelerini anı anına büyük bir ilgi, heyecan ve umutla takip ettim.

ARTIK DİNAMOMUZ VARDI

Daha yüksek enerjiyi geliştirme arayışları ve denemeleri sonucunda birkaç küçük tekniki malzeme imha olduysa da sonunda istenilen miktarda ve hatta jeneratörden daha fazla enerji veren bir dinamomuz vardı. 

Enerji kaynağımız dinamo, gece gündüz tarafımızdan çevirilmektedir. En hızlı enerjiyi elde etmede Rahime, Redûr, Arîn ve Numan'a kimse yetişmezken onlar kendi aralarında bir rekabet içerisindedir. Kamp yaşamına yetecek, eğitimi tamamlayacak hatta basın çalışmalarını yürütebileceğimiz kadar enerji elde edilebildi. Gerillanın düşünsel ve fiziksel enerjisiyle görsel, yazılı ve sesli bir çok basın faliyetinin yürütülmesi, emekle örülen bir yaşamın direnişinin büyük anlamını gösteriyor.

UMUT, AZİM VE EMEK

Dinamo enerjisi, bu yazıyı okuyanlarca, bir ayağımız uzay çağındayken gerilla halen dinamoyu çevirmekle uğraşmaktadır esprisini geliştirebilir. Anlam verilir. Gelin de esas anlamda erimeyi hedefleyen gerillanın ulaştıkları anlama varalım. 

Öyle bir yer düşünün ki; kış aylarında gerilla dışında başka hiçbir canlı yaşayamıyor. Soğuk, sert bir taş kenti Herekol dağlarında her dem kar bulunuyor ve kışın yağan karın yüksekliği bazen 10 metreyi de aşabiliyor. Buradaki tek yağış kardır ve yağan kardan taş kent, buz kentine dönüşür. En derinliklerinde yaşayan gerillanın kış boyunca dışarıyla irtibatı; birincisi güvenlik, ikincisi kar dolayısıyla kesildiğinden, gün ışığından zerre faydalanılamıyor. Yerin derinliklerini yürek ve akıllarıyla aydınlatan, ısıtan bir gerilla gerçekliği var. İşte dağlar gerillanın bu anlamlı mücadelesiyle kutsal yaşam sahaları olmuştur. Her düşüncede ve bu düşünceyle yapılan eylemde büyük umut, azim ve emekler vardır.

Bir ülkenin, halkın savaşı böylesi duygu ve düşüncelerle verilirken, 50 yıldır işgalci Türk ordusu ile böylesi şartlarda yaşayan ve savaşan gerilla mücadelesi zaferi kazanmaya mahkum değildir de neye mahkumdur?

* Haber 20 Haziran'da Herekol'da şehit düşen Jiyan Amargî (Esma Avşar) tarafından yapılmıştır.