Muhasebeciler meclis oluşumuna gidiyor

Serbest Muhasebeciler, üye oldukları TÜRMOB’un sorunlarına çözüm bulmadığını belirterek TÜRMOB bünyesinde yeni bir meclis girişimi başlattı.

Serbest Muhasebeciler geçen ay düzenledikleri İstanbul toplantılarının ardından yeni bir durum değerlendirmesi yaptı. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler, “Oysa böylesi akademik odaların yaşanan tüm toplumsal sorunlara karşı sorumluluklarının olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizler ekonomik, sosyal ve siyasal olarak bu toplumla birlikte yaşıyoruz ve toplumun yaşadığı her sorun bizlerin yaşamını ve geleceğini doğrudan ilgilendiriyor. “ diyerek TÜRMOB bünyesine (TMMM-G) Türkiye Mali Müşavirler Meclis Girişimi adı altında grup oluşturma girişimi başlattı.

Girişimin koordinasyonunda yer alan Mali Müşavir Şerafettin Özalp Şerafettin Özalp, “İstanbul toplantımızın sonuç bildirgesinden de anlaşılacağı üzere otuz küsur yıldır TÜRMOB adıyla kurulan üst birliğimiz, bugüne kadar meslek mensuplarının özlük haklarıyla ilgili herhangi bir iyileştirmeye imza atmadığı gibi, her gün giderek bir angaryaya dönüşen ve meslek mensuplarını nefes alamaz hale getiren yaklaşım ve uygulamalara ya kayıtsız kalmış, ya da etkin bir mücadele yürütememiştir” dedi.

Yanı sıra üst birlik yapısında neredeyse kuruluştan günümüze çöreklenmiş statükocu yapı mesleğin devlet memurluğu gibi algılanmasına ve meslek örgütlerinin de (tabiri caiz ise) memurları denetleyen müdürlükler olarak algılanmasına neden olduğunu kaydeden Özalp, “Oysa ki devletin bel kemiğini oluşturan maliye kurumunun temel taşlarını meslek mensupları döşemektedir. Gerek vergi tahakkuk etmede gerekse vergi yasalarının uygulamasında vatandaşla devlet arasında önemli köprü görevi gören meslek mensuplarının özlük haklarını savunmak, mesleğin saygınlığını artırmak ve kurumsal kimliğin ağırlığını hissettiren hiçbir adım atılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Bu kadar önemli bir kamusal görevi yürüten meslek mensuplarının gerek vergi yasalarının oluşturulmasında, gerek milyonları ilgilendiren asgari ücret belirlenmesinde gerekse de genel bütçe hazırlığında kendilerini temsil eden çatı örgütü TÜRMOB’un hiçbir biçimde görüşüne başvurulmadığını belirten Özalp, “Öte yandan yüz binleri aşan üyeleri ve akademik yapısıyla meslek örgütlerimiz ülkenin tüm sorunlarına karşı kayıtsız kalmaktadır. Oysa böylesi akademik odaların yaşanan tüm toplumsal sorunlara karşı sorumluluklarının olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizler ekonomik, sosyal ve siyasal olarak bu toplumla birlikte yaşıyoruz ve toplumun yaşadığı her sorun bizlerin yaşamını ve geleceğini doğrudan ilgilendiriyor” dedi.

“TÜRMOB yıllardır ülkenin ekonomik kaynaklarını tüketen, açlık, işsizlik, yoksulluk ve her türlü hukuksuzluğa neden olan Kürt sorununa ilişkin tek bir söz sarf etmemiştir” diyerek sözlerini sürdüren Özalp; “Söz konusu olduğunda “biz siyaset üstü bir kurumuz” safsatasıyla sıyırmaya çalışan üst yapımız; siyasetin yaşamın özü olduğunu ya kavramamış ya da ucuz bir şekilde toplumsal sorunlardan kaçınma yolunu seçmektedir. Buna benzer birçok nedenle meslek yapısı içinde ne mevcut statükocu yapıyı ne de onun yerine ikame edilmeye çalışılan sağ statükocu yapıyı kabul etmeyen, barıştan, demokrasiden yana sol, sosyalist ve yurtsever meslek mensuplarının üçüncü bir alternatif olarak meslek çatısı altında örgütlenmeye ihtiyacı doğmuştur.  Bu ihtiyaçtan hareketle ikinci toplantımızda TMMM-G (Türkiye Mali Müşavirler Meclis Girişimi) olarak adlandırdığımız yapımızın kendi arasında kurucu girişim koordinasyonunu seçmiş, üçüncü toplantıda rol, misyon ve vizyon belirlemesi yaparak, alınacak kararla meclis ya da başka bir unvanla yoluna devam edecektir” diye konuştu.