BM: 2023 darı yılı olacak

Birlemiş Milletler sürekli artan dünya nüfusu karşısında “darı” gibi dayanıklı tahılların hem uygun fiyatlı hem de besleyici bir çözüm sağladığını düşünüyor.

BM Genel Kurulu’na göre 2023 yılı “darı yılı” olacak. Bu dayanıklı tahıl, kurak topraklarda yetişebiliyor ve iklim değişiklikleri karşısında ayakta kalabiliyor.

BM özellikle Afrika için darının “ideal çözüm” olduğunu düşünüyor.

Darı ekimini teşvik etmek Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 2023’teki ana hedefleri arasında yer alıyor

Birleşmiş Milletler, dünya nüfusunun giderek artması karşısında “darı gibi dayanıklı tahılların uygun fiyatlı ve besleyici bir çözüm teşkil ettiğini” belirtiyor.

Afrika ve Asya’da darı milyonlarca insan için önemli bir besin kaynağı olurken, BM darının kurak arazilerde bu tahıl genellikle kurak mevsimlerde hasat edilebilecek tek mahsul olduğuna dikkat çekiyor.

BM'ye göre, darı çeşitleri dünya tahıl ticaretinin yüzde 3'ünden daha azını oluşturuyor. Darının, tahıl üretimini çeşitlendirebildiği için ilginç bir varlık olduğuna işaret eden BM, “Ukrayna'daki krizin neden olduğu gibi, üretim krizleriyle bağlantılı riskleri azaltmayı mümkün kılıyor" diye belirtiyor.

Artan demografi karşısında önümüzdeki yıllarda Afrika’da tarımsal üretimin üç katına çıkması gerekeceğini ifade eden Birleşmiş Milletler Afrikalıların yeniden darı yetiştirmelerinin temel bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor.