Su israfı: İngiltere 30 yılda susuz kalacak

Büyük Britanya Çevre Bakanlığı tarafından finanse edilen Çevre Ajansı’nın (Environment Agency) yaptığı bir çalışmaya göre, İngiltere’de önümüzdeki on yıllarda büyük bir su sorunu ortaya çıkacak.

Ajansın direktörü Emma Howard Boyd tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de özellikle aşırı israftan kaynaklı her gün milyarlarca litre su boşa harcanıyor. Bu miktarın 3 milyar litre olduğu belirtilirken, 20 milyon kişinin günlük su tüketimine denk geldiğine dikkat çekildi.

Ajansın direktörü Boyd’a göre, İngiltere’nin özellikle güneydoğu bölgelerinde gelecekteki su sıkıntısı artacak. Boyd, önlem alınmaması halinde 2050 yılına gelindiğinde su kıtlığı baş gösterecek.

Ajansın önerileri arasında su kaynaklarının arttırılmasının yanı sıra aşırı israfın önlenmesi ve tüketimin azaltılması bulunuyor.

Environment Agency’nin verilerine göre İngiltere’de kişi başına günlük su tüketimi 140 litre dolayında. Ancak bir o kadar suyun da akıntı ve sızmalar nedeniyle boşa harcandığı hesaplanıyor.

Dünya genelinde ise nüfusun yüzde 40’ının su kıtlığı içerisinde olduğu tahmin ediliyor.